Yhteisön voima

Valmennustyössäni olen havainnut, että henkilöt, jotka opettelevat uusia taitoja ja harjoittelevat tiimissä, kehittyvät keskimääräisesti yksinäistä puurtajaa tehokkaammin. Lisäksi fyysisen ryhmäharjoittelun lisäetuna tulee sosiaalisten taitojen kehittyminen. Tiimissä mukana olevat aremmat jäsenet rohkaistuvat …